Canvi climàtic

El canvi climàtic és el canvi del clima que es produeix per l’activitat humana, que altera la composició de l’atmosfera mundial, la qual se suma a la variabilitat natural del clima, que ha sigut observada durant uns períodes del temps que són comparables, causant inundacions de terrenys costaners, tempestes més intenses, fracassos de cultius en àrees vulnerables, l’extinció d’espècies animals i de plantes que no es poden comptar, etc.  entre altres efectes.

 

 

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: