Efecte hivernacle

A l’atmosfera del nostre planeta, hi ha una sèrie de gasos, entre ells, hi ha vapor d’aigua i el CO2, que tenen un efecte hivernacle, és a dir, aquests gasos absorbeixen i tornen a emetre la radiació infraroja que emet la superfície del nostre planeta. D’aquesta forma impedeixen que una part de la radiació se’n vagi a l’espai exterior i ajuda que la temperatura de la terra sigui d’uns 15 °C, una temperatura apta per a la vida. Aleshores, en realitat, l’efecte hivernacle és un fenomen natural de l’atmosfera terrestre.

El problema que tenim en l’actualitat és que el nombre de gasos atmosfèrics amb efecte d’hivernacle ha augmentat i s’ha abocat a més gasos d’efecte hivernacle NO naturals. Aquest canvi ha posat en perill la composició, la capacitat de recuperació i la productivitat dels ecosistemes naturals. A més a més, ha posat en perill el desenvolupament econòmic i social, la salut i el benestar de la humanitat.

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: