Energies

La paraula energia té diverses definicions, relacionades amb la capacitat per obrar, sorgir, transformar, o posar en moviment.

En física es defineix com capacitat per fer un treball. A tecnologia i economia, “energia” es refereix a recurs natural, incloent-hi la seva tecnologia associada per poder treure-la i transformar-la, de forma que li puguem donar un ús industrial o econòmic.

Hi ha més definicions, però nosaltres ens fixarem en aquesta última definició. Si us dirigiu a les subpàgines d’aquesta mateixa pàgina, veureu què és una energia renovable i què no ho és, les diferències entre aquests dos tipus d’energia i per últim, exemples d’energies tant renovables com no renovables.

  • Aquí teniu un petit avanç de què trobareu:

Energia renovable

Northeast Solar Energy Research Center

“Northeast Solar Energy Research Center” by Brookhaven National Laboratory is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Energia NO renovable

File:RU - Saint Petersburg - Energy - Hydrofoil - Nuclear - Non-renewable Energy - Nuclear Power Plant (4891300113).jpg

“File:RU – Saint Petersburg – Energy – Hydrofoil – Nuclear – Non-renewable Energy – Nuclear Power Plant (4891300113).jpg” by CGP Grey is licensed under CC BY 2.0

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: