Energies NO renovables

L’energia no renovable és un tipus d’energia que prové de fonts que són limitades, és a dir, que en qualsevol moment es pot esgotar. La rapidesa amb la qual es gasten aquestes energies és major que la velocitat en la qual es regeneren.

Els recursos no renovables inclouen l’energia no renovable i materials i minerals.

Hi ha dos tipus d’energia no renovable:

  • Combustibles fòssils: es classifiquen en carbó, petroli i gas natural.
  • Fonts d’energia no convencionals: Definim l’energia no renovable com a energia no convencional

L’energia no renovable perjudica el medi ambient, ja que quan es cremen combustibles fòssils, aquests alliberen CO2 a l’atmosfera terrestre. L’ús excessiu i la crema d’aquests combustibles és una de les principals raons del canvi climàtic i de l’escalfament global.

File:RU - Saint Petersburg - Energy - Hydrofoil - Nuclear - Non-renewable Energy - Nuclear Power Plant (4891300113).jpg

“File:RU – Saint Petersburg – Energy – Hydrofoil – Nuclear – Non-renewable Energy – Nuclear Power Plant (4891300113).jpg” by CGP Grey is licensed under CC BY 2.0

 

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: