Energies renovables

L’energia renovable és l’energia obtinguda dels recursos naturals, que produeix energia infinita. Per exemple, l’energia solar, l’energia eòlica o l’energia mareomotriu són fonts d’energia renovable.

L’energia solar és la que s’obté de les radiacions solars.

L’energia eòlica és la que s’obté de l’energia cinètica del vent que fa moure les pales dels aerogeneradors.

L’energia mareomotriu és un tipus d’energia hidràulica obtinguda a partir de les marees.

  • A continuació teniu dues imatges dels tres tipus d’energia renovable que hem comentat abans:

                                                             Energia eòlica                                                              

Wind Turbines

“Wind Turbines” by shock264 is licensed under CC BY 2.0

Energia solar

45274-001: Scaling Up Renewable Energy Access in Eastern Indonesia (Sumba Iconic Island Initiative)

“45274-001: Scaling Up Renewable Energy Access in Eastern Indonesia (Sumba Iconic Island Initiative)” by Asian Development Bank is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: