Contaminació: causes i conseqüències

La contaminació són aquelles substàncies químiques, físiques o biològiques que fan mal al nostre entorn, pot afectar a la salut de la població o danyar la vida animal o vegetal.

Els factors químics poden ser aquell fum que surt per les fàbriques que es dirigeix cap a l’atmosfera.

Els factors físics té a veure amb l’energia que pot produir alteracions en el medi i afectar la salut de les persones.

Els factors biològics són aquells organismes que tenen un cicle és a dir per exemple la “brossa” que hi ha en les clavegueres no va a parar directament al mar sinó que passa per unes fases i així seguidament.

 

La contaminació és gènera per aquells contaminants, com hem dit abans són aquells factors químics, físics o biològics, que acaben a la capa d’ozó, l’atmosfera.

Les conseqüències d’això, a part que estem danyant al nostre planeta, és que a la capa d’ozó ja hi ha un forat produït per la contaminació, si seguim a aquest pas, el forat serà més gran i l’aire que respirem es contaminarà més i  hi haurà menys oxigen, que és la base de la nostra vida, si no cuidem el nostre planeta, oblidat.

“Paradise and Trash” by Fabi Fliervoet is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

 

 

Aquesta informació ha estat treta de la següent font: