Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica són aquells contaminants que es troben a la presència de l’atmosfera.

Són quantitats de substàncies que provoquen riscos o molèsties a la salut. Afecta a tothom.

Una de les causes que hi ha en la contaminació atmosfèrica són els gasos de l’efecte hivernacle que s’acumulen i això provoca la disminució de la capa d’ozó.

Factory smokestacks

“Factory smokestacks” by World Bank Photo Collection is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

 

Aquesta informació ha estat treta de les següents fonts: