Contaminació terrestre

La contaminació terrestre és quan s’introdueix alguna substància o elements; sòlid, líquid o gasos a terra i això afecta la biota edàfica, les plantes, la vida animal i la nostra salut.

Segons la FAO una de les causes provocades per la contaminació terrestre són;

la indústria, la mineria les activitats, la gestió de deixalles…  I entra les escombraries tecnològiques, aigües residuals, l’agricultura, la ramaderia, la construcció d’infraestructures urbanes i de transport.

this trash wanted to go in a can, but the can was too full, so it's waiting for the next one

“this trash wanted to go in a can, but the can was too full, so it’s waiting for the next one” by purplepix is licensed under CC BY 2.0

 

 

 

Aquesta informació ha estat treta de les següents fonts: